דף הבית » מכשיר יד אחורית

מכשיר יד קידמית/אחורית מקצועי

6,800

מכשיר לאימון יד אחורית מקצועי

6,800

מכשיר לאימון יד אחורית מקצועי

6,790

מכשיר לעבודה על יד אחורית מקצועי

6,720

מכשיר מקבילים / יד אחורית מקצועי

5,440

מכשיר פשיטת מרפקים / יד אחורית מקצועי

6,720