מכשיר פולי עליון/תחתון

6,600

מכשיר פולי עליון / פולי תחתון מקצועי

7,490

חתירה / פולי תחתון מקצועי

6,800

חתירה/פולי תחתון מקצועי

6,800

מכשיר פולי עליון/פולי תחתון

7,000

מכשיר פולי תחתון / חתירה מקצועי

5,440

מכשיר פולי תחתון מבודד

6,900

מכשיר פולי תחתון מקצועי

6,800