מכשיר פשיטת/כפיפת רגליים מקצועי

6,600

מכשיר פשיטת / כפיפת ברכיים

7,490

כפיפת/ פשיטת רגליים

7,000

מכשיר כפיפת / פשיטת רגליים מקצועי

6,900

מכשיר כפיפת/ פשיטת רגליים בשכיבה

7,000

מכשיר פשיטת ברכיים מקצועי

6,800

מכשיר פשיטת רגליים בישיבה

4,480

מכשיר פשיטת רגליים מקצועי

5,440

מכשיר פשיטת רגליים מקצועי

6,790

מתקן פשיטת רגליים מקצועי

4,900

מתקן פשיטת רגליים מקצועי

4,900

פשיטת רגליים מקצועי GYMTECH

6,800