חצי כלוב משקולות עם פולי

4,990

כלוב משקולות סגור ומערכת פולי

5,870

מכשיר פולי עליון/תחתון

6,600

מכשיר פולי עליון / פולי תחתון מקצועי

7,490

מתקן לחיצת חזה בישיבה + מתקן פולי עליון מקצועי – Seated chest press&lat pull down

6,580

מכשיר פולי עליון מקצועי

5,440

מכשיר פולי עליון מקצועי

6,800

מכשיר פולי עליון מקצועי

6,1007,200

מכשיר פולי עליון מקצועי

6,800

מכשיר פולי עליון מקצועי

6,790

מכשיר פולי עליון מקצועי

6,790

מכשיר פולי עליון/פולי תחתון

7,000

מתקן חתירה עם פולי עליון

4,900

מתקן חתירה עם פולי עליון

5,400

מתקן לחיצת חזה בישיבה & מתקן פולי עליון מקצועי

6,720

מתקן פולי עליון מקצועי

4,900

מתקן פולי עליון מקצועי

5,250